facebook

Refundacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacja dla dzieci i osób do 26-tego roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM) jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

 

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ?

· Należy wykonać badania słuchu w naszym gabinecie protetyki słuchu.
· Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
· Wizyta u specjalisty*- zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę)
· Specjalista* wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną)
· Powyższe zlecenie wysyłamy pocztą do regionalnego oddziału NFZ - ul. Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk, gdzie uzyskujemy potwierdzenie prawa do refundacji.
· Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego

*przez specjalistę rozumiemy lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: audiologii i foniatrii, adiologii, otalaryngologii,tolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologi bądź laryngologii

 

 

RODZAJE REFUNDACJI Z NFZ

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną ( przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy oraz 50 zl na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy 41dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PCPR.

 

 

REFUNDACJA Z PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Kwota refundacji zależna jest od pieniędzy jakimi dysponuje PCPR w danym powiecie. By móc starać się o dofinansowanie z PCPRu należy spełniać następujące warunki:
· grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
· zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ
· dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony PCPR
· złożyć wypełniony wniosek wraz z fakturą za zakupiony aparat słuchowy.
· złożyć wypełniony wniosek pobierz dokument wraz z fakturą za zakupiony aparat słuchowy

  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy